Kereskedelem és marketing

Kereskedelmi képzési programok

Tartalom

  Kereskedelem és marketing alapképzési szak A képzés adatai Az oklevélben szereplő végzettség megnevezése: Közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing Karunkon választható mesterképzési szakok az oklevél megszerzése után: Marketing ; Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás angol nyelven ; Pénzügy ; Vállalkozásfejlesztés A képzés célja: A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására.

  Read more Mit mondanak a diákjaink? Aki a Vegyipariba jár, az tudja, hogy ez egy remek közösség! A Vegyipari Szakgimnáziumban mindent megtalálhat egy fiatal, ami szükséges ahhoz, hogy elkezdje a nagybetűs életet: szakmai tudást, magas szintű nyelvi képzést, gazdag diákéletet, sportversenyeket.

  Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A képzés felépítése Képzési idő A képzés 7 féléves, amely alatt teljesíteni kell a 12 hetes kötelező szakmai gyakorlatot.

  kereskedelmi képzési programok

  Félévenként 14 hét a szorgalmi időszak, ebben az időtartamban járnak a hallgatók az előadásokra, szemináriumokra és gyakorlati foglalkozásokra: Egy félév során átlagosan kötelező előadást és szemináriumot vagy gyakorlatot, valamint választható tárgyat kell teljesíteni a mintatantervben ajánlott módon: évfolyam szintű előadások — széleskörű hallgatói kapcsolatokra is lehetőséget adnak szakos előadások — célorientált szakmai ismeretek kereskedelmi képzési programok kisebb csoportban gyakorlati foglalkozások — gyakorlatorientált ismeretek sajátíthatók el kisebb csoportban Ezen felül még testnevelés, nyelvi órák és összegyetemi kartól és szaktól függetlenül felvehető kurzusok közül lehet választani.

  A számonkérés kereskedelmi képzési programok szorgalmi időszak folyamán jellemzően dolgozat, projektmunka, csoportfeladat vagy prezentáció formájában történik.

  Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Nappali, Levelező A képzés célja a választható specializációkon olyan szakmailag felkészült hallgatók kibocsátása, akik a vállalkozások működési, irányítási és reálfolyamatainak ismeretével a gazdálkodás tervezése, szervezése és elemzése területén alapos elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek.

  A záróvizsgára bocsátás feltétele Az abszolutórium végbizonyítvány kiadásához kreditet kell összegyűjteni, ezen belül a kurzusok kreditértéke és további 25 kredit a szakmai gyakorlat teljesítése. A diploma kiadásának feltétele Sikeres záróvizsga teljesítése Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú B2komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú C1komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

  kereskedelmi képzési programok

  Az akkreditált nyelvvizsgaközpontok megtalálhatók a www. A jelentkezés módja Jelentkezni elektronikus úton lehet február ig.

  A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról a www. Bővebb információ.

  kereskedelmi képzési programok