Navigációs menü

Mi a vevő lehetősége

Rovat: Számvitel A számviteli törvény előírja az adósok, vevők minősítését, és ennek alapján a lejárt követelésekre értékvesztés elszámolását, illetve bizonyos feltételek mellett, behajthatatlanság jogcímén kivezetésüket a könyvekből. Ez a minősítés egyébként sem egyszerű feladat, de a jelenlegi helyzetben még inkább kihívást jelent.

Általános üzleti feltételek Rooftop, s. Ezek a feltételek "Általános Szerződési Feltételek" Rooftop, s.

Az érintett számla fizetési határideje Tulajdonosai telefonon ugyan többször ígéretet tettek arra, hogy rendezik a tartozást, de ez még ban, a mérlegkészítés időszakában sem történt meg.

A cég régi, és eddig megbízhatónak bizonyult vevője online működő kereset Kft-nek. Az utazásszervező cég ügyvezetője írásban ismét felszólította a kereskedelmi vállalkozást a számla kiegyenlítésére, felajánlva a tartozás háromhavi, egyenlő részletekben történő rendezésének lehetőségét is.

Egyúttal figyelmeztették a céget arra is, hogy ellenkező esetben élni fognak a késedelmi pótlékon túl, a behajtási költségátalány felszámításával is. Az adós vállalkozás válaszlevelében a koronavírus-járvány miatti gazdasági problémákkal mi a vevő lehetősége a korábban többször is megígért átutalás elmaradását, hozzátéve, hogy tulajdonosai minden tőlük elvárható intézkedést megtettek a cég működésének fenntartása, munkavállalóik további foglalkoztatása, és likviditási helyzetük javítása érdekében.

mi a vevő lehetősége

A hitelező vállalkozásnak ugyanakkor megbízható forrásból származó információi vannak arról, hogy adósa kibővítette tevékenységét élelmiszer házhoz szállításával, alkalmazottai elbocsátására nem csak hogy nem kényszerült, de még növelnie is kellett a létszámot az új tevékenysége miatt.

Ez utóbbi kétségkívül befektetést — webshop kialakítása, új tehergépjárművek beszerzése — igényelt, de forgalma is számottevően megnövekedett. Egyébként — bár ezt a korábbi, alkalmazottként foglalkoztatott, és időközben elbocsátott ügyvezető pletykálta el — a cégnek ben sem voltak pénzügyi gondjai.

Könyvvizsgálójuk viszont azt tanácsolta, kérjenek a vevőtől írásos nyilatkozatot pénzügyi helyzetéről, a fizetési nehézségei okairól, és erre alapozva, ugyancsak írásban, egyezzenek bele a fizetési határidő módosításába. A vevőnek is letétbe kell helyeznie — legkésőbb — Ennek adataiból képet kaphatnak a vállalkozás A Kft tulajdonosai most azon tűnődnek, mit kezdjenek ezzel a helyzettel a társaság mérlegbeszámolójában.

Az értékelés kiindulópontja tehát az, hogy a hitelező lát-e esélyt arra, hogy a rendezetlen számlákat vevői — legalább részben — kifizetik, vagy sem. Ha remélheti, hogy némi pénzt lát majd a követelésből, akkor értékvesztést kell elszámolnia, míg ha behajthatatlannak látja azt, akkor ki kell vezetnie a követelést a könyveiből.

A minősítést elsődlegesen nem az összeg nagyságrendje, vagy az adott számlában adott fizetési határidő túllépése napjainak száma dönti el, hanem az adós, a vevő körülményei, a vagyoni, pénzügyi helyzetéről rendelkezésre álló információk.

Ebből az is következik, hogy — például — ha az egyébként megbízható vevőnkről azt a hírt kapjuk, hogy egy elektromos zárlat mi a vevő lehetősége gyára porrá égett, és csekély az esély arra, hogy a társaság tulajdonosai képesek legyenek annyit befektetni a mi a vevő lehetősége, hogy belátható időn belül újrainduljon a termelés, akkor a vele szemben fennálló, még le nem járt határidejű követeléseinkért is van okunk aggódni, nem csupán a már lejártakért.

Nem fizetett a vevő? Visszakérhető lesz az áfa

Azokat a követeléseket, amelyeknek a fizetési határideje már lejárt, és a fenti két időpont között sem folytak be, a mérlegkészítés időpontjában ismert információk alapján kell értékelni, és ha szükséges értékvesztést kell elszámolni.

Ahogyan arra fentebb már utaltam, a követelések értékelését a vevők, az adósok minősítése alapján kell elvégezni. Például, a fentebb hozott példánkban a számla fizetési határideje Amennyiben a hitelező vállalkozás jogtanácsosa álláspontját fogadja el, vélelmezve a követelés behajthatatlanságát, akkor vajon az ennek megfelelő elszámolás számviteli feltételei adottak-?

A számviteli törvény 3. Nagyon fontos, hogy a behajthatatlanság tényét és mértékét — a számviteli törvény előírásai szerint is — bizonyítani kell.

  • Tóth Balázs
  • Kezdőlap Pénzvilág Nem fizetett a vevő?

Amennyiben a fentiek alapján a mi a vevő lehetősége behajthatatlannak minősül, ennek dokumentációja is megfelelő, úgy azt a könyvekből mi a vevő lehetősége kell vezetni, és a társasági adótörvény is ráfordításként ismeri el.

A példaként hozott esetben még nem beszélhetünk behajthatatlan követelésről, legalábbis annak hitelt érdemlő, írásos bizonyítékai nem állnak a hitelező vállalkozás rendelkezésére.

Mi a helyzet az értékvesztéssel? Ha a felek megegyeznek a fizetési határidő módosításában, vélelmezve, hogy az összeg majd befolyik, csak később, akkor nincs teendő, a követelés marad a könyvekben ott, ahol van.

Meg kell tehát határozniuk, hogy a követelésüknek feltehetőleg mekkora hányada nem fog majd befolyni, és azt egyéb ráfordításként kell elszámolniuk. Például, ha a cég a rendelkezésére álló információk alapján úgy ítéli meg, hogy az adós a tartozásának csak 25 százalékát tudja majd kifizetni, akkor az ellenérték 75 százalékát kell értékvesztésként elszámolni.

Ha az így minősített vevő több — lejárt fizetési határidejű — számla ellenértékével is adósa a cégnek, úgy azokra is ezt az arányt kell alkalmazni az értékvesztés elszámolásakor.

  1. Bitcoin hálózat
  2. Tc lve bináris opciókhoz
  3. A cég- és intézményvezetők lapja Vevőelégedettség Megjelent a Cégvezetés archív
  4. A bináris opciók valóban pénzt keresnek

Ha a követelésből később több folyik be, mint amennyivel a cég számolt, akkor az elszámolt értékvesztés egy részét vagy egészét vissza kell írni. Az elszámolt értékvesztést azonban a társasági adó nem ismeri el dokumentálják azt bármennyire alaposan isaz elszámolt ráfordítás adóalapot növelő, míg a visszaírás ami bevételként jelentkezik a könyvekben adóalapot csökkentő tétel.

Kivételt jelent az az eset, amikor az adós több mint napja tartozik a vállalkozásnak, és az erre értékvesztést számolt el, akkor az ellenérték 20 százalékát a társasági adó alapjában is csökkentő tételként lehet figyelembe venni, feltéve, hogy az érintett mi a vevő lehetősége még nem elévült el, és bíróság előtt is érvényesíthető. Minden vállalkozó igyekszik egyébként is a már meglévő vevőit megőrizni, üzleti kapcsolatait ápolni.

A járványhelyzetben — úgy tűnik — még inkább a vevő a király. A pénzére hiába váró szállító sem szívesen szólítja fel őket a lejárt számlák kifizetésére, és főleg nem riogatja partnereit jogi lépésekkel, és vagyoni, pénzügyi helyzetüket is csak óvatosan firtatja.

Vevőelégedettség

Ráadásul a szinte az egyik napról a másikra — ráadásul az eddigiekhez képest szokatlan körülmények miatt — megváltozó, és romló gazdasági környezetben nem lehet megbízható képet kapni egy vállalkozásról, fizetési- és hitelképességéről a korábban bevett módszerekkel, így a korábbi időszakok pénzügyi adatainak elemzésével.

Ez persze nem jelenti azt, hogy dobjuk sutba mindazt, amit erről számvitelből tanultunk és alkalmaztunk. Az viszont biztos, hogy a korábbi évek eredményes működése lényegesen kevesebbet nyom majd a latban, mint a vizsgált cég készpénzt termelő képessége, amely rövidtávú működését határozza meg. Akárhogy is, de a jelenlegi helyzetben is dönteniük kell a vállalkozásoknak adósaik minősítéséről, a számviteli törvény már fentebb hivatkozott, Nézzük, melyek lehetnek azok a szempontok, amelyek most segítségünkre lehetnek ebben!

Távszámla készítés

Miben és mennyire érinti működését a járványhelyzet? Mérlegbeszámolója szerint milyen arányt mutatott a saját és idegen források aránya?

Milyen mértékben fedezték követelései a kötelezettségeit? Ha a vállalkozás eddig is javarészt külső forrásokból szállítók, pénzintézeti hitelek fedezte a működését, az most számottevően megnöveli a vele kötött ügyletek kockázatát.

Azok a jelenlegi helyzetben is életképes tevékenységekhez mi a vevő lehetősége Rendelkezik a vállalkozás elegendő forrással a befejezésükhöz? A már befejezett projekt megtérül-e, és ha igen, várhatóan mikor? Ha a társaság — akár források hiányában — kénytelen átmenetileg vagy véglegesen leállítani a beruházást, az milyen további terheket költségek, kötelezettségek ró rá, és képes lesz-e ezeket pénzügyileg rendezni?

mi a vevő lehetősége

Igaz, a viszonylag nagy raktárkészlet a jelenlegi helyzetben inkább előny, mint hátrány, főként, ha külföldről behozott és most akadozó szállításokkal pótolható termékekről van szó. Más kérdés, ha régi és eladhatatlan készletekről beszélünk. Hány napra elegendő készlettel rendelkeznek? Szállítóik küzdenek beszerzési nehézségekkel pl.

  • Az Infocentrum Számlázó program 9.
  • Minden fázist az eladó csinál.

Kintlévőségei tendencia jelleggel magasak, jelentős arányt képviselnek, a forgóeszközeiken beül? Vannak ilyen rossz példát mutató cégek, tényleg. Abban az esetben, ha adósunk szeretne megegyezni velünk — mint a példaként hozott esetben — egy újragondolt fizetési határidőben, akkor megkérhetjük, jelenlegi helyzetének magyarázatául ossza meg velünk a fenti például a beruházásaira vonatkozó információkat is. Ezzel üzleti titkai kiadására még nem késztetjük, és érdekében is áll, hogy meggyőzzön minket, pénzügyi problémái létezőek, de képes ezeket megoldani belátható időn belül.

Kérdezhetjük vevőnket ilyen esetben még — például, a teljesség igénye nélkül — arról is, mi a helyzet az ő vevőivel, azok eleget tesznek-e rendre fizetési kötelezettségeiknek, vagy éppen ők a cég fizetési problémáinak okozói?

Vevőik — különösen ez éppen nem fizetők — stratégiai partnereik-e, vagy könnyedén pótolhatóak-e? Ugyanezt vevőnk szállítói kapcsán is firtathatjuk. Ha kevésbé tűnik rózsásnak a társaság helyzete, akkor pedig a hitelező vállalkozásnak az értékvesztés elszámolásának tényéről, és annak mértékéről kell döntenie. Kapcsolódó cikkek: NAV álmok, céges valóság — Januártól új időszámítás Jelentős változások jönnek a NAV online számla rendszerben, kezdődhet a programozók, pénzügyesek újabb sprintje a számlázóprogramok, adatszolgáltató szoftverek felkészítésére - írja az RSM blogja.

Értékesítési módok a kereskedelemben

Az osztalék és az osztalékelőleg kifizetésének szabályai Egy vállalkozás alapvető, végső célja a tartós fennmaradás, tevékenységének jövedelmező folytatása, ami mostanában a szokottnál mi a vevő lehetősége nagyobb figyelmet, gondosságot igényel.

A szoftverfejlesztés, a könyvelés és a könyvvizsgálat a koronavírus-járvány okozta válság alatt is stabil szakmának bizonyul Magyarországon. Azok a költségek növelik az adózás előtti eredményt, amelyek nem állnak összefüggésben a gazdasági társaság vállalkozási, illetve bevételszerző tevékenységével. Ez így egyszerűnek tűnik.

Pedig nem mindig az… Számla?

mi a vevő lehetősége

Számviteli bizonylat? Az általános forgalmi adó alanyainak, ha terméket értékesítenek vagy szolgáltatást nyújtanak valaki másnak, az ügyletről bizonylatot kell kibocsátaniuk.

Asymmetric Information and Used Cars

Ez lehet számla, nyugta vagy egyéb számviteli bizonylat. De mikor melyiket kell kiállítani, mi a vevő lehetősége mely esetekben van választási lehetősége az adóalanynak? Most a mentesített esetköröket és az adatszolgáltatási kötelezettségeket részletezzük. Keresés Keresés csak a prémium cikkekben Legfrissebb cikkek.