Online. Bárhol. Bármikor.

Valós opció elszámolás, Új év, változó számviteli szabályok | MKVKOK

valós opció elszámolás

Általában a besorolás-értékelés és az értékvesztés azok a témakörök, amelyekről e standardet ismerhetik. Az eddigi tapasztalataink alapján e két téma megfelelően komplex ahhoz, hogy az IFRS 9-re való felkészülési időben elegendő feladatot adjon az IFRS szerint pénzügyi kimutatásokat készítő vállalkozásoknak, főként a pénzügyi szektorban.

Valós opció elszámolás azonban egy harmadik nagy terület is az IFRS 9-ben, amelyről érdemes szólni, ez pedig a fedezeti számvitel. Csakúgy, mint az IAS 39, az IFRS 9 sem teszi kötelezővé a fedezeti elszámolást; az továbbra is lehetőség marad a vállalkozásoknak abban az esetben, ha az a standardben írt feltételeknek megfelelnek. Az IFRS 9 nem hoz lényeges változást az IAS hez képest a fedezeti elszámolási modelleket, illetve a tényleges fedezeti hatékonytalanság elszámolásának követelményét illetően sem.

  1. Az opciót nem vásárolták meg
  2. Címkék: bejelentésfedezeti ügyletIFRSopciósaját tőke megfeleltetési táblaswapSzámvitelszármazékos ügyletek Olvasói értékelés: 0, 0 A Parlament
  3. Új év, változó számviteli szabályok

Változást hoz viszont abban, hogy a fedezeti elszámolást szorosabban kapcsolja a gazdálkodó kockázatkezelési céljaihoz, amit sok érintett kedvező fejleményként értékelhet. Ez a szorosabb összekapcsolás alapvetően kettős: egyrészt az IFRS 9 alatt az IAS ben megengedettnél több, kockázatkezelési célokra alkalmazott tranzakció teljesítheti majd a fedezeti elszámolás alkalmazhatóságának kritériumait, másrészt a fedezeti kapcsolat csak akkor fogja teljesíteni az IFRS 9-ben megfogalmazott — a fedezeti elszámoláshoz több egyéb feltétel mellett szükséges — hatékonysági kritériumot, ha a fedezeti kapcsolat fedezeti aránya megegyezik azzal a fedezeti aránnyal, ami a gazdálkodó által tényleges fedezett tétel és ennek a fedeztetésére ténylegesen alkalmazott fedezeti instrumentum mennyiségéből következik vagyis amit a gazdálkodó a kockázatkezelési céljaiból következően ténylegesen alkalmaz.

Változnak az IFRS 9 alatt a fedezeti hatékonyság mérésének szabályai is, bár a tényleges fedezeti hatékonytalanság számszerűsítését és elszámolását az IFRS 9 is megköveteli. A fedezeti hatékonyságot a standard szerint a fedezeti kapcsolat kezdetén a megjelöléskorilletve a kezdeti megjelölést követően valós opció elszámolás beszámolási periódusban előretekintően kell mérni az IAS 39 a kezdeti megjelölést követően visszatekintő hatékonyság vizsgálatot követelt meg.

  • A számviteli törvény évi változásai - 5percAdó
  • Indikátor opcionális szintek
  • Számvitel A-tól Z-ig - Határidős, opciós és swap ügyletek különleges szabályai - MeRSZ
  • Ssi stratégiai mutató
  • Új év, változó számviteli szabályok | MKVKOK

A fedezeti kapcsolatban fedezeti tételként megjelölhető instrumentumok köre bővül, például az eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem pénzügyi eszközökkel az IAS 39 alatt nem pénzügyi eszközöket kizárólag olyan fedezeti kapcsolatban lehetett fedezeti tételként megjelölni, ahol a fedezett kockázat a devizakockázat voltvagy a kiírt opciókkal bizonyos esetekben az IAS 39 alatt a kiírt opciókat csak nagyon speciális esetekben volt lehetőség fedezeti tételként megjelölni.

Az új standard alatt lehetővé válik nettó pozíciók fedezett tételként való megjelölése és rugalmasabbá válik tételek egy csoportjának fedezett tételként való megjelölése is. Bővül a valós opció elszámolás kockázatként megjelölhető kockázatok köre is, például nem pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos kockázat egy azonosítható és megbízhatóan mérhető komponense is megjelölhető fedezett kockázatként az IAS 39 alatt nem pénzügyi instrumentumok esetén csak a devizakockázat volt ilyen, elkülönített fedezett kockázatként megjelölhető kockázat.

valós opció elszámolás

A változások között érdemes szólnunk a fedezeti elszámolás alternatívájának tekinthető valós érték opció változásairól az IAS hez képest. Az IAS 39 alatt a valós érték opció pénzügyi eszközök és kötelezettségek esetén a kezdeti megjelenítéskor alkalmazható, később visszavonhatatlan választási lehetőség, az adott instrumentum eredménnyel szemben valós értéken értékeltként történő megjelölésére.

A valós érték opciót sokan a fedezeti elszámolás alternatívájaként alkalmazták, mert számos esetben közel azonos eredményre vezet, mint a fedezeti elszámolás, annak a gazdálkodók által olykor túl terhesnek érzett, szigorú dokumentációs és fedezetértékelési követelményei nélkül.

valós opció elszámolás

A megjelölés az IFRS 9 alatt is csak a kezdeti megjelenítéskor tehető meg, és később visszavonhatatlan. Példaként vegyünk egy gazdálkodót, aki saját felhasználási igényei miatt tonna búzát vásárolt fizikai leszállítással, egy éves határidőre, és párhuzamosan egy származékos ügyletet határidős búza eladást kötött a tőzsdén, hogy a határidős búzavásárlásának a búza árának mozgása miatt bekövetkező valós érték változásait fedezze.

  • Token alap
  • Könnyű pénzkereset azonnal

Tételezzük fel, hogy a fenti ügyletek paraméterei olyanok, hogy ez a fedezet tökéletesen hatékony, tehát épp ugyanannyival mozdulna el az egyik és a másik szerződés valós értéke a búza árváltozásának hatásárára, csak ellentétes irányban. Az IAS 39 alatt a gazdálkodó nem értékelhetné pénzügyi instrumentumként a leszállításos határidős búza vásárlást, hiszen az a fentebb írtak szerint az kívül esne az IAS 39 hatókörén.

Azt még nem teljesített szerződésként kellene figyelembe vennie, és emiatt nem jelenne meg a pénzügyi kimutatásokban a tényleges teljesítésig.

A számviteli törvény 2017. évi változásai

A fentiekben csupán néhány fontosnak ítélt változást tekintettünk át a teljesség igénye nélkül. Tettük ezt annak szemléltetésére, hogy úgy tűnik, az IFRS 9 fedezeti elszámolási szabályai azt eredményezik majd, hogy a fedezeti számvitel közelebb kerül a tényleges kockázatkezelési tevékenység pénzügyi kimutatásokban való leképezéséhez. Az IFRS 9 azonban a fedezeti elszámolás területén is, a besorolás, értékelés és értékvesztés valós opció elszámolás hasonlóan megválaszolandó kérdéseket nyit, döntések meghozatalát, az IAS valós opció elszámolás nagyobb mértékben elvalapú fedezeti szabályok körültekintő elemzését és alkalmazását, az említettekhez kapcsolódóan esetlegesen a meglévő folyamatok, rendszerek átalakítását, módosítását, s nem utolsósorban pótlólagos közzétételeket kíván meg az egyes gazdálkodóktól.

Fontos említenünk, hogy a fedezeti valós opció elszámolás témája standardalkotói szempontból nem lezárt.

valós opció elszámolás

Szintén a fenti, külön IASB projekt okán, az IFRS 9 időlegesen a fenti projekt lezárultáig továbbviszi az IAS ben található kamatlábkockázatra vonatkozó portfólió valós érték fedezeti ügylet szabályait.